Underhåll

Underhåll

Nedan finner du information om vem som har ansvar för vad när det kommer till underhållet av bostadsrätten. 

Bostadförening Blåhammarsfjället


Ottfjällsgatan 1

416 72 Göteborg


styrelsen@blahammarsfjallet.se


Copyright © All Rights Reserved