Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning


Enligt bostadsrättslagen krävs det styrelsens tillstånd att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Förutsättningen för tillståndet är att tillräckliga skäl finns, exempelvis, att bostadsrättsinnehavaren ska studera eller arbeta på annan ort.


Tillstånd lämnas för upp till 1 år i taget. Om synnerliga skäl föreligger kan förlängning ske.


För att det skall bli tydligt för dig som vill ansöka om att hyra ut i andra hand presenterar styrelsen här följande villkor som måste vara uppfyllda

för att vi skall kunna behandla en ansökan.   • Ansökan om andrahandsuthyrning skall ha kommit in senast en månad innan den skall påbörjas.

  • Ansökan skall innehålla uppgifter om vad som är skälet till uthyrningen och hur länge som lägenheten skall vara uthyrd.

  • Ansökan måste innehålla personuppgifter på den tilltänkta andrahandshyresgästen, personnummer, adress osv.

  • Adressuppgift var det är möjligt att nå bostadsrättshavaren under uthyrningstiden.

  • I förekommande fall skall även arbetsgivareintyg bifogas ansökan.

  • Avgift tas ut av föreningen med 10 % av prisbasbelopp per år. Avgiften tillkommer på första avi i samband med andrahandsuthyrningen.


Ansökningsblankett