Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning


Enligt bostadsrättslagen krävs det styrelsens tillstånd att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Förutsättningen för tillståndet är att tillräckliga skäl finns, exempelvis, att bostadsrättsinnehavaren ska studera eller arbeta på annan ort.


Tillstånd lämnas för upp till 1 år i taget. Om synnerliga skäl föreligger kan förlängning ske.


För att det skall bli tydligt för dig som vill ansöka om att hyra ut i andra hand presenterar styrelsen här följande villkor som måste vara uppfyllda

för att vi skall kunna behandla en ansökan.   • Ansökan om andrahandsuthyrning skall ha kommit in senast en månad innan den skall påbörjas.

  • Ansökan skall innehålla uppgifter om vad som är skälet till uthyrningen och hur länge som lägenheten skall vara uthyrd.

  • Ansökan måste innehålla personuppgifter på den tilltänkta andrahandshyresgästen, personnummer, adress osv.

  • Adressuppgift var det är möjligt att nå bostadsrättshavaren under uthyrningstiden.

  • I förekommande fall skall även arbetsgivareintyg bifogas ansökan.

  • Avgift tas ut av föreningen med 10 % av prisbasbelopp per år. Avgiften tillkommer på första avi i samband med andrahandsuthyrningen.


Utdrag från Bredablicks hemsida:

Hur går jag tillväga om jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand?
Du fyller i blanketten ”Ansökan om uthyrning av bostadsrätt i andra hand” och mejlar in den till oss på mejladressen info@bblick.se. Tänk på att samtliga ägare av bostadsrätten måste signera blanketten och att uthyrningen inte får påbörjas innan ett godkännande har lämnats från styrelsen. Ange en mejladress på blanketten så du kan få information med besked om andrahandsuthyrningen godkänns eller ej.


Ansökningsblankett