Förråd

Förråd

I husens källare har vi olika förråd som hyrs ut till föreningens medlemmar. Kontakta Bredablick (info@bblick.se) för mer info samt visning av förråd. Det finns tre olika storlekar på förråd:


S:
Små förråd under trappor och dylikt.
Pris: 100 kr/mån 


M:
Ungefär lika stora som de förråd som tillhör lägenheterna. ca 8 m2.
Pris: 150 kr/mån


L:

Stora förråd, skyddsrum. ca 25 m2. 
Pris: 200 kr/mån


Se bilder nedan för exempel på hur förråden ser ut. 

S:      

M:

L: