Autogiro

Autogiro

Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar på och passar bra för återkommande räkningar som till exempel hyran, telefonräkningen, TV-licensen och försäkringar. Med Autogiro dras betalningen automatiskt på rätt dag.


Styrelsen ser gärna att samtliga medlemmar anmäler autogiro då vi sparar på miljön och slipper onödiga kostnader. Det finns blanketter för autogiroanmälan och villl du anmäla autogiro kontakta Bredablick (info@bblick.se).


Uppgifter ni behöver är:

  • Namn
  • Kontohavarens Betaltjänsteleverantör
  • Clearing- och Konto-nummer
  • Personnummer