Autogiro

Autogiro

Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar på och passar bra för återkommande räkningar som till exempel hyran, telefonräkningen, TV-licensen och försäkringar. Med Autogiro dras betalningen automatiskt på rätt dag.


Styrelsen gärna att samtliga medlemmar anmäler autogiro då vi sparar på miljön och slipper onödiga kostnader. Det finns blanketter för autogiroanmälan och villl du anmäla autogiro skicka brev, mail, sms eller ring styrelsen så lägger vi blanketten i din brevlåda inom kort. Fyll sedan i blanketten och återlämna den i Styrelsens brevlåda i porten på Ottfjällsgatan 1.


Du som har autogiro idag ,men inte har anmält mailadress, anmäl gärna denna omgående.


Uppgifter ni behöver är:

  • Namn
  • Kontohavarens Betaltjänsteleverantör
  • Clearing- och Konto-nummer
  • Personnummer

Bostadförening Blåhammarsfjället


Ottfjällsgatan 1

416 72 Göteborg


styrelsen@blahammarsfjallet.se


Copyright © All Rights Reserved