Försäkring

Förenings Försäkring

BRF Blåhammarsfjället har tecknat ett fullgott skydd hos Moderna försäkringar och dessutom utökat med ett ”Bostadsrättstillägg” innebärande att:

 

Föreningens försäkringen gäller för:

själva lägenheten, dock endast för skada, som bostadsrättshavaren svarar för på grund av underhållsskyldighet enligt bostadsrättslagen eller bostadsrättsföreningens stadgar, fast inredning som bostadsrättshavaren bekostat, inglasad balkong eller altan som bostadsrättshavaren bekostat.

 

Vid varje skadetillfälle är ersättningen dock begränsad till 10 prisbasbelopp per skada.

 

Ovan tillägg som vi valt att teckna ska ses som en sekundär försäkring.

Vår rekommendation är därför är att varje medlem själv utifrån sina givna förutsättningar tecknar tillämpligt skydd för att hålla nere föreningens kostnader och att förenkla vid skada för sig själv.

 

"utökat bostadsrättsskydd" är något som bör tecknas utifrån att

 • läckande tät- och ytskikt i bad- och duschrum
 • läckage genom yttertak på bostadshuset

ibland inte omfattas av föreningens allriskförsäkring (plötslig och oförutsedd händelse).

 

Om detta inte tecknas av dig gäller allmänna skadeståndsrättsliga och där krav från dig som bostadsrättsinnehavare skall riktas mot föreningen men där ditt krav bedöms utifrån om föreningen varit vårdslös eller inte vilket många gånger inte är givet utifrån att föreningen följer en föreskriven underhållsplan.Förenings försäkringsskydd från Moderna hem består av

 • Egendomsförsäkring (B,I,V,Allrisk,M)
 • Hyresförlustförsäkring
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Skadeståndsgaranti
 • Styrelseansvarsförsäkring
 • Sanerings- och Husbocksförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring


Mer info finns att läsa i pdferna nedan