Grillplats

Grillplats

Vi har äntligen fixat nya och fräscha utemöbler som kommer kunna nyttjas under vår- sommar och höstmånaderna! I samband med inköpet av våra utemöbler har vi i styrelsen även lagt till ett bokningssystem (hittas på samma ställe som vi bokar tvättstugan med mera). 


Vi har två identiska uppsättningar med bord och stolar. Det är 6 platser på respektive bord. Grillen bokas tillsammans med matgruppen som är närmast Ottfjällsgatan (byggnaden med tvättstugan etc). Med andra ord, tittar du på grillen så är det bordet till höger som hör ihop med grillplatsen.


Stolarna är låsta med kätting för att hindra stöld. Nyckeln ligger i en nyckelgömma och koden hittar du på bokningssidan för respektive matgrupp. Nyckelgömman hittar du i föreningens gemensamma förråd. (Förrådet är på kortsidan av Ottfjällsgatan mot grillplatsen.) Där hittar du även dynor till stolarna.


Tänk också på att inte slänga engångsgrillar eller matrester i papperskorgarna på gården, p.g.a risken för brand och skadedjur!


Bokning

 • Uteplatsen får endast användas av boende i föreningen och med gäster.
 • Uteplatsen bokas i förväg genom föreningen gemensamma bokningssida (samma sida som tvättstuga, gästlägenhet med mera bokas på) 
 • Uteplatsen går att boka mellan 07.00-23.00
 • Matgruppen som är närmast Ottfjällsgatan (byggnaden med tvättstugan etc) bokas tillsammans med grillen. 
 • Matgruppen som är mot Supermark1 bokas endast för bord och stolar. 
 • Nyckelgömman återfinns i föreningens gemensamma förråd (hittas på kortsidan av Ottofjällsgatans byggnad mot grillplatsen)
 • Koden till respektive nyckelgömma finns på bokningssidan.
 • När uteplatsen inte används ska respektive matgrupp var låst och ha skyddet på.


Allmänt

 • På föreningens gemensamma grill får enbart briketter får användas.
 • Efter att grillplatsen har använts ska grillplatsen städas och grillgallret rengöras. Har föreningens utemöbler används ska dessa torkas av.
 • Efter grillning, försäkra dig om att elden slocknat helt och att briketterna är kalla innan de kastas.
 • Tänk på att anpassa ljudvolymen efter klockslaget, så att närliggande lägenheter inte störs.
 • Bokningen sker med tre timmars intervaller
 • Allt nyttjande av föreningens gemensamma utrymmen, såsom grillplatsen, sker på egen risk.
 • Det går bra att grill i egna grillar, men tänk då på att ta grillarna efter att de svalnat. Så de inte står kvar och hindrar andra boenden som vill grilla. 
 • För kvarglömda saker ansvarar ej föreningen.