Grillplats

Grillplats

Under vår- sommar- och höstmånaderna kan du nu återigen använda dig av föreningens grillplats. På gården finns en fast grillplats, med föreningen uppsatta murgrillar, som är till för alla boende. Naturligtvis får man gärna grilla i egna grillar med, men tänk då på att ta grillarna efter att de svalnat. Så de inte står kvar och hindrar andra boenden som vill grilla.


Tänk också på att inte slänga engångsgrillar eller matrester i papperskorgarna på gården. Detta p.g.a. risken för brand och skadedjur.


Bokning

  • Grillplatsen får endast användas av boende i föreningen.
  • Grillplatsen behöver inte bokas i förväg, men kan genom att sätta en lapp på grillen.
  • Grillplatsen får nyttjas mellan 07.00-22.00.
  • Boende som nyttjar grillplatsen ger förtur till bord och sittplatserna i anslutning till grillplatsen.


Allmänt

  • Enbart briketter får användas.
  • Efter att grillplatsen har använts ska grillplatsen städas och grillgallret rengöras. Har föreningens utemöbler använts ska dessa torkas av.
  • Efter grillning, försäkra dig om att elden slocknat helt och att briketterna är kalla innan de kastas.
  • Tänk på att anpassa ljudvolymen efter klockslaget, så att närliggande lägenheter inte störs.
  • Allt nyttjande av föreningens gemensamma utrymmen, så som grillplatsen, sker på egen risk.
  • För kvarglömda saker ansvarar ej föreningen.


Bostadförening Blåhammarsfjället


Ottfjällsgatan 1

416 72 Göteborg


styrelsen@blahammarsfjallet.se


Copyright © All Rights Reserved