Källsortering

Källsortering

I vår förening har vi källsortering. Vi har ett avtal med Kretsloppsnämnden där vi är skyldiga att sortera vårt avfall, på så vis betalar vi en lägre hämtningsavgift. Det är därför viktigt att du slänger avfallet där det hör hemma för att inte öka våra kostnader. 


Kompostering/biologiskt avfall

Renova tar hand om allt vårt komposterbara hushållsavfall. Detta skall du lägga i de nedbrytningsbara bruna pappåsarna som finns att hämta i sophusen. Påsarna skall sedan läggas på anvisad plats i sophus. Hämtning sker torsdagar varje vecka.


Brännbart, elektronik & övrigt

Får man själv slänga på renhållningsverkets återvinningsstation i Sävenäs. 


Återvinningsstation

Plast, kartonger, glas och plåt ska fördelas och kastas vid kommunens uppsatta återvinningsplatser. Närmast ligger längre upp i backen på Sofiagatan 31-33  eller nere på fältet bakom spårvagnshållplatsen ”Härlanda”. 

Tänk på att inte slänga ”fel” avfall i våra sophus då detta kan innebära förhöjd avgift för föreningen!