Stadgar

Stadgar

Förslag till nya stadgar:

Nuvarande stadgar:

Bostadförening Blåhammarsfjället


Ottfjällsgatan 1

416 72 Göteborg


styrelsen@blahammarsfjallet.se


Copyright © All Rights Reserved