Andrahandsuthyrning

 

Enligt bostadsrättslagen krävs det styrelsens tillstånd att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Förutsättningen för tillståndet är att tillräckliga skäl finns, exempelvis, att bostadsrättsinnehavaren ska studera eller arbeta på annan ort.

 

Tillstånd lämnas för upp till 1 år i taget. Om synnerliga skäl föreligger kan förlängning ske.

 

För att det skall bli tydligt för dig som vill ansöka om att hyra ut i andra hand presenterar styrelsen här följande villkor som måste vara uppfyllda

för att vi skall kunna behandla en ansökan.

 

 

 

 

 

  • Ansökan om andrahandsuthyrning skall ha kommit in senast en månad innan den skall påbörjas.
  • Ansökan skall innehålla uppgifter om vad som är skälet till uthyrningen och hur länge som lägenheten skall vara uthyrd.
  • Ansökan måste innehålla personuppgifter på den tilltänkta andrahandshyresgästen, personnummer, adress osv.
  • Adressuppgift var det är möjligt att nå bostadsrättshavaren under uthyrningstiden.
  • I förekommande fall skall även arbetsgivareintyg bifogas ansökan.
  • Avgift tas ut av föreningen med 10 % av prisbasbelopp per år. Avgiften tillkommer på första avi i samband med andrahandsuthyrningen.

 

 

Ansökningsblankett

Andrahandsuthyrning

HSB Bostadsrättsförening Blåhammarsfjället i Göteborg

757200 - 9277

 

Ottfjällsgatan 1

416 72 Göteborg

 

styrelsen@blahammarsfjallet.se

 

Copyright © All Rights Reserved