Bastu

Bastu

I källaren på Ottfjällsgatan finner du vår nyrenoverade bastu och dusch. Det finns även en mindre loungegrupp där man kan ta igen sig.


Bastun är gratis, du bokar dig på listan som finns utanför och maxtid är 3 timmar.



Bostadförening Blåhammarsfjället


Ottfjällsgatan 1

416 72 Göteborg


styrelsen@blahammarsfjallet.se


Copyright © All Rights Reserved