Lägenhetsnumrering/Fastighetsbeteckning

Lantmäteriets

1002

1001

1002

1001

1002

1001

1002

1001

1102

1101

1102

1101

1102

1101

1102

1101

1002

1001

1002

1001

1002

1001

1002

1001

1002

1001

1002

1001

1002

1001

1102

1101

1102

1101

1102

1101

1102

1101

1102

1101

1102

1101

1102

1101

1002

1001

1002

1001

1002

1001

1002

1001

1002

1001

1002

1001

1102

1101

1102

1101

1102

1101

1102

1101

1102

1101

1102

1101

1001

1002

1002

1001

1001

1002

1101

1102

1102

1101

1101

1102

Föreningens

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Adress

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Blåhammarsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Sofiagatan

Sofiagatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

Sofiagatan

Sofiagatan

Ottfjällsgatan

Ottfjällsgatan

 

Fastighetsbeteckning

Ottfjällsgatan 2, 4 - BAGAREGÅRDEN 48:2

 

Sofiagatan 19 - BAGAREGÅRDEN 48:2

 

Ottfjällsgatan 1, 3, 5, 7, 9, 11 - BAGAREGÅRDEN 49:2

 

Blåhammarsgatan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 -

BAGAREGÅRDEN 50:1

Gatunr

1

1

3

3

5

5

7

7

1

1

3

3

5

5

7

7

9

9

11

11

13

13

15

15

17

17

19

19

21

21

9

9

11

11

13

13

15

15

17

17

19

19

21

21

1

1

3

3

5

5

7

7

9

9

11

11

1

1

3

3

5

5

7

7

9

9

11

11

2

2

19

19

4

4

2

2

19

19

4

4

HSB Bostadsrättsförening Blåhammarsfjället i Göteborg

757200 - 9277

 

Ottfjällsgatan 1

416 72 Göteborg

 

styrelsen@blahammarsfjallet.se

 

Copyright © All Rights Reserved