Renoveringar (Brf)

År 1942 påbörjades byggnadsprojektet av de 4 fastigheterna på Blåhammarsfjället och husen stod klara för inflyttning 1943. De 4 husen består av 80 lägenheter, fördelade på 72 stycken tvårumslägenheter och 8 stycken enrumslägenheter.

 

Allt eftersom år gått har diverse förbättringar gjorts på husen. Styrelsen använder sig av HSB Underhållsplan Online som ett verktyg för att hela tiden förbättra och förändra. Nedan listas alla de större renoveringar och förbättringar som har gjort och kommer att göras inom kort tid. Kontakta gärna ansvarig styrelsemedlem för mer detaljered information.

 

2020

Asfaltering av Sofiagatan

 

2019

Träpanel ska bytas & målas, sockelputs förbättras, genomgång av fönsterbleck, vindskivor, takspång, skärmtak byte ska ses igenom på samtliga bostäder samt sophus. Tak ska åtgärdas med antigen tvätt eller/och målning. Byte av golv i trapphusen samt målning av trapphus.

 

2017

Genomgång av värmesystemet; cirkulationspump, termostatventiler, expansionskärl, element samt en injustering av värme.

2016

Tvättstuga totalrenoverats med nyinköpta tvättmaskiner&torktumlare, en översyn av portsystem, OVK, förbättringar på föreningslokal och gästlägenheten (Projektor, Wifi, nya sängar & bäddsoffa). Bokningssystem implementeras.

 

2014

Framtida samband med att renoveringen av föreningslokalen gjordes upptäcktes det att huset på Ottfjällsgatan var i behov av dränering. Dränering på både Ottfjällsgatan samt Blåhammarsgatan har gjorts, dessutom har trappan mellan husen renoverats.

 

Torkrum 2 upprättas och torktumlare har bytts ut.

 

2013

Ny underhållsplan utfärdas

 

2012

Renovering av gästlägenhet, föreningslokal, bastu och mangelrum genom fördes

 

2006

Yttertak byttes på alla husen och fläktrum byggdes. Fasader målades på samtliga hus.

Balkonger byttes ut helt.

 

2005

Våtrumsbesiktning och kök och badrum.

 

2003

Ny underhållsplan är utfärdad.

Portlås upprustades. En översyn och renovering av balkongerna gjordes.

 

2002

Byte till större tvättmaskiner i båda tvättstugorna.

 

2001

Cykelställ monterades vid husgavlarna på Blåhammarsgatan.

 

2000

Buskar togs bort vid entréer och stenbeläggning lades. Byte av centrifug i en av tvättstugorna.

 

1999-2000

Fasader och trapphus målades.

 

1998

Föreningen anslöt sig till fjärrvärme från Göteborgs energi. Föreningslokalen rustades upp.

 

1996-1997

Byte av tvättmaskiner och torktumlare.

 

1985

ROT- renovering (reparationer, ombyggnad, tillbyggnad) vilket innefattade tillbygge av träfasad och balkongen. EL och VVS lades om och i lägenheterna sattes det in nya kök och ventilationer.

 

Värmepumpssystem för trappvatten infördes och alla badrum renoverades. Sophusen tillkom också under denna renovering.

Renoveringar (BRF)

HSB Bostadsrättsförening Blåhammarsfjället i Göteborg

757200 - 9277

 

Ottfjällsgatan 1

416 72 Göteborg

 

styrelsen@blahammarsfjallet.se

 

Copyright © All Rights Reserved