Styrelsen

De Förtroendevalda

Vår bostadsrättsförening har en styrelse som består av ordförande, sekreterare och ledamöter. Vem som är med i styrelsen framgår av årsredovisningen som delas ut till medlemmarna en gång om året.

 

Styrelsen har möten under året då föreningens verksamhet och framtid diskuteras.

Ordförande; HSB-fullmäktige

Mehdi Aivaz Ihari

Ansvar: Fastighet, Ekonomi/Förvaltning, Andrahandsuthyrning

 

Vice Ordförande, Ledamot

William Wirtberg

Ansvar: Ekonomi

 

Ledamot

Britt-Ingmarie Gustavsson

Ansvar: Sekreterare, Parkering/Förråd

 

Ledamot:

Hampus Bogsjö

Ansvar: Ekonomi

 

Ledamot:

Oskar Källberg

Ansvar: Webbmaster, Blåhammarsnytt

 

Suppleant

Malin Karlsson

 

Suppleant

Hanna Larsson

Styrelsen

Revisor

Marina Thunberg

 

Revisors Suppleant

Christina Olausson

 

Valberedning

Nimtaj Pirjani

Jonas Jönsson (Sammankallande)

 

HSB representant

Caroline Hermansson

 

 

Övrigt

HSB Bostadsrättsförening Blåhammarsfjället i Göteborg

757200 - 9277

 

Ottfjällsgatan 1

416 72 Göteborg

 

styrelsen@blahammarsfjallet.se

 

Copyright © All Rights Reserved