Trivselregler

Trivselregler

 

Föreningen har några regler som vi alla ska samlas runt. Detta för att skapa en fin och välmående förening. Dessa regler listas nedan men finns även i på HSBs hemsida som alla nya medlemmar får information om i samband med inflytt.

 

  • Var varsam om våra gemensamma entréer och trapphus.
  • Tänk på vår ekonomi, vi betalar själva. Vädra med förstånd, släck efter er i gemensamma utrymmen och slösa inte på varmvattnet.
  • Lämna aldrig dörrar till källare och gemensamma utrymmen olåsta.
  • Se till att entrédörren går igen ordentligt, så slipper vi få in löst springande djur och objudna personer.
  • Tag hänsyn till Dina grannar. Tänk på att Ditt golv kanske är grannens tak. Låt inte TV, radio eller stereo stå på för högt, särskilt mellan klockan 23 och 07.
  • Behöver du renovera Din lägenhet så tänk på att begränsa sådant arbete som spikning, borrning etc till tiden mellan 08 och 21.
  • Grillning på balkonger är ej tillåtet på grund av ”grillos” och brandrisk!
  • Parkera cyklar på anvisad plats, ej vid trappräcken.
  • Endast använda godkända fläktar i köket som är anpassat efter fastigheternas ventilationssystem.

HSB Bostadsrättsförening Blåhammarsfjället i Göteborg

757200 - 9277

 

Ottfjällsgatan 1

416 72 Göteborg

 

styrelsen@blahammarsfjallet.se

 

Copyright © All Rights Reserved